Sawyer Fulton

 6'8"
 315 lbs.
 Toledo, Ohio

Birthday:
 

Real Name: Jacob Southwick